ÇEVRE POLİTİKASI

Işıklar Ambalaj olarak yeşil bir Dünyanın değerini ve önemini çok iyi anlıyoruz, ve iş Dünyasının şartları içinde çevreyi korumak ve Dünya’yı daha yeşil kılmak için elimizden geleni yapmaya kendimizi adıyoruz. Bu çerçevede Çevre Politikamızı aşağıdaki taahhüd ve uygulamalarımız çerçevesinde şekillendiriyoruz.

 • Daha yeşil bir Dünya oluşumuna ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak;
 • Faaliyetlerimizi uluslararası standartlara, yerel çevre kural ve yönetmeliklerine uyarak çevrenin korunması konusuna hassasiyet göstererek yürütmek;
 • Çevre dostu ürünlerimizi mümkün olduğunca yenilenebilir ve çevre dostu hammadde ve enerji kullanarak üretmek;
 • Doğal kaynakları etkin bir şekilde tüketmek, üretimden gelen atık malzemeleri, çevre için zararlı olabilecek gaz ve atıksuları en aza indirmek ve arıtmak;
 • Faaliyetlerimiz sürekli olarak Dünyaca tanınmış kuruluşlar tarafından Çevre Yönetim Sistemi konusunda akredite olarak sürdürmek;
 • Çevre Yönetim Sistemimizi sürekli olarak denetlemeye tabi tutmak ve bu konuya yönelik iç uygulamaları sürekli olarak geliştirmek;
 • Çalışanlarımızı bu konuda eğitmek, çevre koruma bilinçlerini arttırmak amacıyla gerekli maddi ve benzeri kaynakları ayırmak;
 • Tedarikçilerimiz ve bize iş yapan firmalardan da Çevre Politikamıza uymalarını ve saygı göstermelerini beklemek;
 • Çevre bilincini arttırmaya yönelik olarak yerel kurumlarla iş birliği içinde olmak.

ÇEVRE

Doğada kolay parçalanabilir, sonsuz geri dönüşümü ile hem çevre hem de doğal kaynaklar korunmaktadır. Işıklar Ambalaj'ın, tüm faaliyetleri Çevre Yönetim Sistemi ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Müşterilerine en kaliteli ürünleri en uygun maliyette sunarken, doğayla dost bir ürün kullanmaları da sağlanır. Işıklar Ambalaj, çevre kirlenmesine karşı gerekli tedbirleri alır, çevre kirliliğinin önlenmesi amacı ile sosyal çevreye katkı çabalarında bulunur.

 • Ağaçlandırma çalışmaları,
 • Okul, muhtarlıklar, komşu kuruluşlarda yapılan destek/paylaşım çalışmaları,
 • Tema Vakfı ile koordineli olarak Çevre Bilinçlendirme Eğitimleri verilmesi,
 • Atık değerlendirmeyle ilgili tüm etkinlikler;
ATIK TOPLAMA NOKTASI

Evsel atıkların değerlendirilme noktası (Kompost bölgesi)
Atık yağları toplama noktası bunlara örnektir.

 Her hakkı Işıklar Ambalaj'a aittir © 2009